Wirtualny Spacer Po Naszej Parafii

Przedstawiamy Państwu przygotowaną w 2012 roku przez portal wirtualne.suwałki.org wirtualną wycieczkę po naszej parafii. Wirtualny spacer składa się z panoram sferycznych, które umożliwiają obrót we wszystkich kierunkach oraz przybliżanie i oddalenie widoku.

Kościół Świętej Trójcy wybudowano w latach 1839-1841. Gmach został wzniesiony w stylu klasycystycznym według projektu głównego architekta suwalskiej starówki Karola Majerskiego i Wacława Ritschela.

Budynek zbudowany na planie prostokąta. Elewacje dekorowane równymi krawędziami ciosu kamieni podkreślającymi ich układ. Fasadę świątyni zdobi trójkątny tympanon wsparty na czterech pilastrach. W XX-leciu międzywojennym przebudowie uległ hełm wieży. Pierwotny płaski i półokrągły, został zastąpiony wysokim i hełmem w kształcie ostrosłupa. Od lat 30-tych XX wieku dzwonnicę wieńczył charakterystycznie wygięty krzyż. Defekt został spowodowany uderzeniem pioruna. Uszkodzenie naprawiono w 1999 roku podczas remontu kościoła.

Wewnątrz obiekt również utrzymany w duchu klasycyzmu. Świątynia jest jednonawową, choć profilowany strop wsparty na słupach powoduje, iż kościół sprawia wewnątrz wrażenie trójnawowego. Nad ołtarzem pochodzący z XIX-wieku obraz przedstawiający Ostatnią Wieczerzę oraz ambona. Na chórze muzycznym również XIX-wieczne, neogotyckie organy. Wewnątrz umieszczone zostały tablice pamiątkowe ku czci przedwojennych ewangelickich proboszczów suwalskich: ks. Zygfryda Oskara Loppe i ks. Wilhelma Artura Borkenhagena.