Wielobarwne Suwałki

Pod koniec 2014 roku, Parafia postanowiła powrócić do tradycji koncertowych, jakie rozwinęły się w niej od lat 70. ubiegłego wieku. Różne wydarzenia muzyczne w kościele, w tym koncerty Suwalskiego Lata Muzycznego, przez kilkadziesiąt lat pozwalały spotykać się publiczności suwalskiej zarówno ze znakomitymi muzykami, jak też i zespołami oraz chórami. Powstał więc pomysł, by ukazywać wielokulturowość miasta, a w szczególności różne barwy chrześcijaństwa, właśnie na płaszczyźnie muzycznej. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Viva Musica - Krzysztof Snarski pomógł w opracowaniu merytorycznym projektu, któremu nadał nośny tytuł Wielobarwne Suwałki – ekumeniczne konfrontacje muzyczne.

Do tej pory odbyły się dwie edycje Wielobarwnych Suwałk, podczas których w pięciu koncertach wzięły udział zespoły, chóry, orkiestra, organiści oraz śpiewacy.

Wszystkie te wydarzenia mogły się odbyć dzięki wielkiemu wsparciu Urzędu Miasta Suwałki, a dokładnie uzyskanym dofinansowaniem oraz wielu osobom, bezinteresownie wspierającym nasze przedsięwzięcie, w tym zaprzyjaźnionym duchownym wyznania prawosławnego i rzymsko-katolickiego.