Słowo o Reformacji

Mianem Reformacji określa się ruch kościelno-społeczny, którego początek wiąże się symbolicznie z wystąpieniem augustiańskiego mnicha ks. Marcina Lutra dnia 31. października 1517 roku i rozpoczęciem dyskusji na temat praktyk sprzedaży odpustów  w Kościele. To wydarzenie wywołało ogromny proces przemian, który dotknął niemal wszystkie dziedziny życia ówczesnych Europejczyków i dotyczył nie tylko sfer religijnych, ale i społecznych, politycznych i ekonomicznych. I chociaż Marcin Luter nigdy nie dążył do założenia odrębnego Kościoła na Zachodzie, jednak rozwój wydarzeń, walki religijne oraz stopniowa radykalizacja poglądów po obu stronach sporu, doprowadziła do podziału zachodniego chrześcijaństwa.