Rok liturgiczny

Poprzez świętowanie, przypominanie, poprzez pieśni oraz liturgię Kościół pragnie umacniać każdego roku to, co leży u podstaw wiary chrześcijańskiej. Rok kościelny jest zatem pewnym narzędziem, podziałką czasu, która łączy istotne wydarzenia ze sfery wiary, z biegiem roku, nadając swoisty rytm. Corocznie powtarzane święta i okresy świąteczne, zharmonizowane z porami roku, przypominają wydarzenia związane z życiem Jezusa Chrystusa, a szerzej, z dziełem zbawienia, które przez Niego stało się udziałem wierzących. I tak, w najciemniejszym okresie roku, Święta Bożego Narodzenia opowiadają o wejściu Światła w ciemności świata. Rozkwitająca ponownie wiosną natura, okrasza wielkanocną nowinę o zwycięstwie życia nad śmiercią. Kiedy spadają liście z drzew, Kościół zastanawia się nad śmiercią, umieraniem, a także wspomina tych, którzy już odeszli stąd do wieczności. Jednocześnie przeżywając liturgicznie poszczególne wydarzenia z życia Jezusa, wierni mogą odnajdywać samych siebie w ich aktualnym życiowym położeniu: narodzeniu, dzieciństwie, rodzicielstwie, radości, ale i w nieszczęściach, cierpieniach, strachu, żalu i śmierci.

Kościół Ewangelicko - Augsburski od samego początku posługuje się rokiem kościelnym Kościoła Zachodniego, ponieważ należy do rodziny Kościołów zachodnich. Rok składa się z półrocza Pana i półrocza Kościoła, albo też z części świątecznej i bezświątecznej. Rozpoczyna się Adwentem, a kończy Niedzielą Wieczności.

 

 

 

Adwent

Czekamy na przyjście Chrystusa

 

 

 

 

 

Święta Bożego Narodzenia

Jezus Chrystus się narodził

 

 

 

 

 

Święto Epifanii

Jezus zostaje objawiony jako Zbawiciel całego świata

 

 

 

 

 

Czas Pasyjny - Wielki Post

Jezus Chrystus cierpiał i umarł za nas na krzyżu

 

 

 

 

Wielkanoc

 

Wielkanoc

Jezus Chrystus zmartwychwstał

 

 

Wniebostąpienie

 

 

Wniebostąpienie

Jezus Chrystus wraca do Boga, swojego Ojca
i rządzi razem z Nim

 

 

 

Święto Zesłania Ducha Świętego

 

 

Święta Zesłania Ducha Świętego

Duch Boży wypełnia ludzi

 

 

 

Święto Trójcy Świętej

 

 

Święto Trójcy Świętej

Wyznajemy Trójjedynego Boga, Ojca, Syna
i Ducha Świętego

 

 

Okres po Święcie Trójcy Świętej

 

Okres po Święcie Trójcy Święrej

Czas w Kościele, kiedy przezywa się Dziękczynne Święto Plonów, Święto Reformacji, kiedy mimo popełnianych życiowych błędów jesteśmy utwierdzani w tym, że nowy początek jest możliwy.

 

 

Koniec roku kościelnego

 

 

Koniec roku kościelnego

Ziemia i człowiek przemijają, nadchodzi nowy Boży świat

 
 
 
 

Dla każdej niedzieli oraz dnia świątecznego wybrane są hasła tygodnia, czytania (Ewangelia, Lekcja Apostolska oraz Stary Testament), pieśń tygodnia, psalm tygodnia oraz odpowiednia barwa liturgiczna. Hasło tygodnia w sposób zwięzły, gdyż jednym biblijnym zdaniem określa temat dnia. Czytania z Ewangelii i Listów Apostolskich uszczegóławia, zaś psalm i pieśń uzupełnia.

Barwy liturgiczne unaoczniają charakter danej niedzieli bądź święta. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim kolorami liturgicznymi, przyporządkowanymi do dni świątecznych, są biel, fiolet, czerwień, zieleń, czerń oraz róż. W tych kolorach wywieszaną są na ołtarzach oraz ambonach antepedia i paramenty.