Muzyka Ewangelicka

Musica sacra preludium vitae aeterne est – Muzyka święta jest preludium życia wiecznego, ta łacińska sekwencja wraz ze słowami św. Augustyna: Bis oret qui  cantat – Podwójnie modli się ten, kto śpiewa, oddają doskonale kierunek, w którym podążali nie tylko chrześcijanie pierwszych wieków, ale również Reformatorzy Kościoła, a za nimi ich współpracownicy i wierni. Ewangelicki Świat Muzyki może pochwalić się wieloma twórcami, którzy swoją pracą nie tylko chwalili Boga, ale również przyczynili się do rozwoju kultury chrześcijańskiej jak i świeckiej. Poniżej przedstawiamy krótkie biogramy ewangelickich kompozytorów, muzyków oraz pieśniopisarzy, których twórczość możemy usłyszeć w czasie wielu koncertów, nabożeństw oraz mszy w naszym mieście.

BACH JAN SEBASTIAN

Jan Sebastian Bach (1685 - 1750) - niemiecki kompozytor. Przedstawiciel baroku w muzyce.  W wieku 15 lat wyjechał do Dolnej Saksonii, gdzie został sopranistą w chórze kościelnym, a później skrzypkiem i altowiolistą. Po ukończeniu nauki w gimnazjum Jan Sebastian Bach został organistą w kościele ewangelickim w Arnstadt. Nastepnie Bach przeniósł się do Mühlhausen, gdzie również znalazł pracę jako organista w tamtejszym kościele. W latach 1708-1714 pracował jako nadworny organista i kameralista kapeli na dworze księcia Wilhelma Ernesta. Od 1717 do 1723 r. był kapelmistrzem i dyrektorem muzyki kameralnej na dworze księcia Leopolda w Köthen. W 1722 r. Jan Sebastian Bach został kantorem przy kościele św. Tomasza w Lipsku. Pozostawał na tym stanowisku do śmierci. Bach tworzył muzykę chóralną, orkiestrową i na instrumenty solo. Jego najsłynniejsze dzieła to Pasja wg św. Jana, Pasja wg św. Mateusza, Weihnachts-Oratorium, Magnificat D-dur, liczne kantaty oraz Koncerty brandenburskie.

FLÜGEL GUSTAV

Gustav Flügel (1812 - 1900) - urodził się w Nienburgu. Ojciec od początku wyznaczył mu rolę muzyka. W młodości studiował kompozycje organowe Bacha oraz śpiewał w chłopięcym chórze kościelnym.  Od 1835 roku pozostawał pod wpływem muzyki Roberta Schumanna. Później przeniósł się do Magdeburga, gdzie poznał Roberta Wagnera. Tam tez powstały liczne pieśni, sonaty fortepianowe i kwartety skrzypcowe. W 1840 roku przeprowadził się do Szczecina, gdzie pracował jako prywatny nauczyciel muzyki i prowadził jako dyrygent przedstawienia operowe. Współpracował z Franzem Lisztem i Felisem Mendelssohnem. W 1859 r. obejął stanowisko organisty w ewangelickim kościele zamkowym w Szczecinie i wtedy tez powstały jego najbardziej znane kompozycje chóralne i organowe.

 

 

KOLBERG HENRYK OSKAR

Henryk Oskar Kolberg (1814 – 1890) - Etnograf, folklorysta i kompozytor. W swojej pracy wykazywał się wielką skrupulatnością i dokładnością, co pozwoliło na zachowanie kulturowego dziedzictwa wielu regionów, w tym Suwalszczyzny. W wydanych w latach 1856-57 zeszytach Pieśni ludu polskiego opublikowano ponad 400 melodii ludowych zebranych przez badacza. Rodzimą kulturę ludową zawarł w monumentalnym dziele Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Za życia udało mu się opublikować trzydzieści trzy tomy tej monografii, choć jego zbiorów wystarczyłoby na nawet sto. Folkloryzm wykorzystywali później w swoich utworach najwięksi kompozytorzy: Igor Strawiński, Fryderyk Chopin, Karol Szymanowski czy Witold Lutosławski.