Kościoły i Kaplice

KOŚCIÓŁ TRÓJCY ŚWIĘTEJ W SUWAŁKACHKościół w Suwałkach - Organy

Kościół Trójcy Świętej w Suwałkach został wybudowany w latach 1838–1841, według projektu Wacława Ritschla i Karola Majerskiego. Klasycystyczna budowla nie przechodziła większych zmian architektonicznych. Jedyna zauważalna zmiana dotyczyła hełmu wieży, który w latach 30. XX wieku, kiedy kopułę zastąpił ośmioboczny szpic.

Kościół szczęśliwie, jako jedyna z murowanych suwalskich świątyń, przetrwał wszystkie zawieruchy wojenne. Niestety w czasie II wojny światowej Niemcy zarekwirowali dzwony i zdemontowali cynowe części zabytkowych - XIX wiecznych - organów.

Niestety, to nie był koniec dewastacji świątyni. W 1945 roku pod nieobecność ewangelickiego duszpasterza, kościół został zajęty przez katolików. Udało się go odzyskać dopiero w 1952 roku, po tym, jak parafia wygrała proces sądowy. Niestety, zanim doszło do przekazania obiektu, pozbawiono go ławek, ołtarza, świeczników, żyrandoli oraz innych sprzętów liturgicznych. Z biegiem lat, wyposażenie obiektu jednak sukcesywnie uzupełniano. Parafianie wykonali ołtarz, żyrandole, a dzięki pomocy polskich ewangelików z USA zakupiono nowe ławki.

Kościół przechodził remonty, w latach 70. remont wnętrza, oraz w 90. XX wieku, kiedy naprawiono m.in. elewacje kościoła oraz hełm wieży i wymieniono znajdujący się na nim krzyż. W latach 2013-2016 dzięki dofinansowaniu z budżetu Urzędu Miasta Suwałki dokonano kompleksowej renowacji drzwi wejściowych oraz stolarki okiennej. Zaś w latach 2015 – 2016 dzięki uzyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wykonano renowację tynków ścian I kondygnacji nawy, przedsionka oraz zakrystii.

Nad ołtarzem zawieszony jest XIX-wieczny obraz nieznanego autora, przedstawiający Ostatnią Wieczerzę, namalowaną według słynnego fresku Leonarda da Vinci. Przed prezbiterium stoi zabytkowa chrzcielnica.

Opis poświęcenia kamienia węgielnego

Na chórze znajdują się XIX-wieczne, neogotyckie organy z 1850 roku, które zostały zakupione do świątyni przez oficerów Pułku Piechoty z Suwałk. Organy wykonał w swojej łomżyńskiej pracowni, znany polski organmistrz Stanisław Dłużewski. Zniszczony w czasie wojny instrument został wyremontowany i uruchomiony w latach 90. XX wieku, dzięki wsparciu województwa suwalskiego. Na północnej ścianie nawy nawy kościoła umieszczone zostały tablice upamiętniające przedwojennych ewangelickich pastorów suwalskich: ks. ks. Zygfryda Oskara Loppe (1883-1957) oraz jego następcy Wilhelma Artura Borkenhagena (1898-1972).

Świątynia, która jest jedynym luterańskim kościołem w województwie podlaskim, służy suwalskiej parafii luterańskiej w sprawowaniu kultu religijnego, a także wszystkim mieszkańcom w czasie organizowanych w niej koncertów.

KAPLICA CMENTARNA W SUWAŁKACH


Kaplica cmentarna w Suwałkach

Kaplica cmentarna w Suwałkach powstała w latach 20. XIX wieku, jednak nie udało się ustalić dokładnej daty budowy i poświęcenia. We wnętrzu znajduje się skromny ołtarz nad którym góruje krucyfiks oraz zabytkowe mary.

Po odebraniu parafii kościoła w Suwałkach, w latach 1945-52 kaplica była jedyną ewangelicką świątynią w granicach obecnego województwa podlaskiego. W niej, prócz pogrzebów, odbywały się niedzielne i świąteczne nabożeństwa, śluby, konfirmacje. Obecnie w kaplicy odprawiane są nabożeństwa i czuwania przedpogrzebowe.