Kamienice i Domy

KOŚCIUSZKI 16


Kamienica przy ul. Kościuszki 16

Właścicielami posesji w latach 1851-1860 byli Fryderyk i Justyna z Herrów Katzke. Byli właścicielami piekarni. W latach 1852-1854 wznieśli na niej piętrową murowaną kamienicę frontową. Po śmierci Fryderyka (zm. 9 sierpnia 1854) i syna Franciszka (zm. 13 sierpnia 1854) spadkobierczyniami zostały Justyna z Herrów Katzke i ich córka Dorota. Ponieważ długi zabezpieczone na kamienicy przekraczały 2,3 tys. rubli Justyna Katzke zmuszona była ją sprzedać. Nabyli ją w 1856 roku Teofil Wierusz-Kowalski i jego żona Teofila z Siewierskich, rodzice znanego malarza Alfreda Wierusza-Kowalskiego.


KOŚCIUSZKI 10


Kamienica przy ul. Kościuszki 10

Właścicielem posesji w 1839 roku został Walenty Kępiński, asesor ekonomiczny w suwalskim rządzie gubernialnym, członek dozoru kościelnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Suwałkach. To on w latach 1840-1841 wzniósł piętrową murowaną kamienicę. Niestety długi zmusiły go do jej sprzedaży w 1851 roku. W latach 1853-1898 należała do rodziny Awejde, jednej z najbardziej znanych i szanowanych w Suwałkach. Założycielem rodziny w Suwałkach był Edward Awejde (ok. 1809 – 22 października 1890 Suwałki) syn Fryderyka i Ludwiki z Kasmanów. Na posadach rządowych pracował od 1824 roku. Do Suwałk przeniósł się we wrześniu 1843 roku na urząd patrona Trybunału Cywilnego Guberni. W ciągu kilkunastu lat uzyskał znaczne wpływy wśród ziemian w Augustowskiem. We wrześniu 1861 roku wybrano go do rady powiatu augustowskiego. Przed powstaniem styczniowym należał do organizacji białych. Pełnił obowiązki naczelnika miasta Suwałki, a od czerwca do grudnia 1862 roku był wojewódzkim mężem zaufania. Według S. Chankowskiego, utrudniał działalność czerwonych, nie chcąc dopuścić do rozszerzenia się ich wpływów w masach, skupił jednak wokół siebie ludzi, z którymi zamierzał przygotować grunt dla przyszłego powstania, tak aby jego kierownictwo znalazło się od razu w rękach szlachty. Według słów syna, Oskara żadnego udziału w powstaniu nie wziął. Przez wiele lat pracował w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim. Z żoną, Pauliną z Rutkowskich (ok. 1807 Tarpucie pow. Mariampol – 17 listopada 1863 Suwałki), córką Tomasza i Katarzyny z Borkowskich miał pięciu synów i jedną córkę, Paulinę Leonidę (21 marca 1835 Mariampol - 12 grudnia 1865 Warszwa). Awejde był ewangelikiem, ale dzieci chrzcił w kościele katolickim. Czterech synów wzięło udział w powstaniu styczniowym: Oskar (zm. 1897) był prawnikiem, członkiem Rządu Narodowego i zesłańcem, Artur (1839 Mariampol – sierpień 1863) nauczycielem, zginął w powstaniu, Edward (ur. ok. 1842 Mariampol) student Szkoły Głównej w Warszawie, uczestnik powstania, Jarosław Wincenty (22 stycznia 1845 Suwałki – 16 czerwca 1892) student Głównej w Warszawie, adiutant gen. Józefa Hauke-Bosaka, pozostał w Galicji. Tylko Adam (ok. 1830 Mariampol – 20 czerwca 1873 Suwałki) po ukończeniu gimnazjum w Suwałkach pracował przez całe życie w miejscowych urzędach: w 1861 roku przeniesiony z asystenta kontroli skarbowej przy sądach guberni augustowskiej na rachmistrza biura urzędu powiatowego w Mariampolu, potem w kancelarii Rządu Gubernialnego, w Kasie Gubernialnej, w Dyrekcji Szkolnej. 11 lipca 1857 roku wziął ślub z Żelisławą z Pasiutewiczów (ur. ok. 1838 Szczebrzeszyn), córką Ksawerego, profesora gimnazjum i Joanny z Zienkiewiczów. Ich dzieci to: Jadwiga (23 maja 1858 Suwałki – 15 grudnia 1872 Suwałki), Helena (ur. 23 października 1862 Suwałki), Maria Bronisława (1 sierpnia 1870 Suwałki – 13 grudnia 1877 Suwałki), Żelisława Felicja (24 września 1872 Suwałki – 13 lipca 1875 Suwałki), Paulina (ur. 5 października 1867 Suwałki).

KOŚCIUSZKI 19


Kamienica przy ul. Kościuszki 19

Kamienica wzniesiona w latach 1840-1842, w 1846 roku nabyła ją parafia ewangelicko-augsburska w Suwałkach na dom parafialny. Mieściła się tam szkoła elementarna, mieszkanie pastora i służby kościelnej.

3 MAJA 4


Właścicielem kamienicy w latach 1851-1872 był Bernard Drewes.KOŚCIUSZKI 41


Kamienica przy ul. Kościuszki 41

Kamienicę wzniósł w latach 1839-1841 Ludwik Wolinin, aptekarz. Był właścicielem posesji w latach 1839-1848.KOŚCIUSZKI 76


Kamienica przy ul. Kościuszki 76

W latach 1823-1843 właścicielem byli Walenty Robi i Piotr Peryni utrzymujący wraz z Rudolfem Soldanem cukiernię. Brat Rudolfa Soldana - Jan Antoni miał cukiernie w Lublinie.KOŚCIUSZKI 87,89,91


Właścicielem kamienic w latach 1862-1879 był Fryderyk Wilhelm Szmidecki i jego żona Julia Augusta z Zeligmanów.

Kamienica przy ul. Kościuszki 87

Kamienica przy ul. Kościuszki 89

Kamienica przy ul. Kościuszki 91