Ewangelicy Guberni Suwalskiej - Mapa

W książce Dr. A. Petermann's Mitteilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt, z 1919 roku, znajduje się artykuł dr Hansa Praesenta pt. „Podział narodowościowy w guberni suwalskiej". Autor przedstawia w nim stosunki narodowościowe panujące przede wszystkim pomiędzy Polakami i Litwinami, jednak w celu uzupełniania podaje również wiadomości dotyczące żydów oraz ewangelików.

„Obraz podziału narodowościowego w guberni suwalskiej byłby niepełny, gdybyśmy nie uwzględnili mniejszości ewangelickiej…”

Mapa przedstawia procentowy udział ewangelików w społeczeństwie Suwalszczyzny. Została ona opracowana na podstawie ankiety przeprowadzonej przez Warszawski Komitet Statystyczny w roku 1909.