Zajęcia z etyki ewangelickiej dla studentów I roku pedagogiki PWSZ

Mimo przejmującego zimna, w środowe przedpołudnie, grupa studentek I roku pedagogiki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wraz z wykładowczynią, panią dr Idą Schabieńską, uczestniczyła w zajęciach z zakresu etyki ewangelickiej. To już kolejny raz, kiedy w ramach swoich zajęć, studenci odwiedzają nasz kościół. Wspólne zajęcia pozwalają nie tylko zapoznać się pokrótce z historią ewangelicyzmu, ale przede wszystkim wzbogacić wiedzę etyczną zawartą w książkach oraz wykładach.