Ordynacja czworga nowych duchownych ewangelickich

W sobotę, 21 stycznia 2017 roku odbyła się w Bielsku-Białej, w kościele Marcina Lutra, ordynacja czworga nowych duchownych kościoła. Magistrowie teologii ewangelickiej, po zdaniu I egzaminu kościelnego – pro venia concionandi – zostali dopuszczeni przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augburskiego do objęcia w Kościele obowiązków duchownych. Księżmi zostali Zbigniew Obracaj, Grzegorz Olek oraz Piotr Sztwiertnia. Zaś diakonką  Doroty Fenger. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu łask Bożych na drogę służby.

A czym jest ordynacja?

Łacińskie słowo ordinatio, oznacza ustanowienie (por. Dz. Ap. 6,3: "...ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą".), poświęcenie, wyświęcenie, przekazanie urzędu kaznodziejskiego. Ordynacja est też wysłaniem przez Kościół nowych Sług Słowa Bożego (Ministri Verbi Divini), którzy mają głosić czysto i wiernie Słowo Boże i udzielać Świętych Sakramentów ustanowionych przez samego Jezusa Chrystusa oraz sprawować władzę kluczów, zawsze wierni nauce apostolskiej.