154 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Ogłoszeniem manifestu 22 stycznia 1863 roku, który Tymczasowy Rząd Narodowy wydał w Warszawie, rozpoczęło się największy powstanie narodowe, zwane powstaniem styczniowym. Początkowo objęło ono teren Królestwa Polskiego, zaś 1 lutego również teren Litwy. Trwało do jesieni 1864 roku. Było ono wymierzone przeciwko moskiewskiemu okupantowi, który stosował wobec mieszkańców coraz większy terror.

Ordynacja czworga nowych duchownych ewangelickich

W sobotę, 21 stycznia 2017 roku odbyła się w Bielsku-Białej, w kościele Marcina Lutra, ordynacja czworga nowych duchownych kościoła. Magistrowie teologii ewangelickiej, po zdaniu I egzaminu kościelnego – pro venia concionandi – zostali dopuszczeni przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augburskiego do objęcia w Kościele obowiązków duchownych. Księżmi zostali Zbigniew Obracaj, Grzegorz Olek oraz Piotr Sztwiertnia. Zaś diakonką  Doroty Fenger. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu łask Bożych na drogę służby.

Zajęcia z etyki ewangelickiej dla studentów I roku pedagogiki PWSZ

Mimo przejmującego zimna, w środowe przedpołudnie, grupa studentek I roku pedagogiki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wraz z wykładowczynią, panią dr Idą Schabieńską, uczestniczyła w zajęciach z zakresu etyki ewangelickiej. To już kolejny raz, kiedy w ramach swoich zajęć, studenci odwiedzają nasz kościół. Wspólne zajęcia pozwalają nie tylko zapoznać się pokrótce z historią ewangelicyzmu, ale przede wszystkim wzbogacić wiedzę etyczną zawartą w książkach oraz wykładach.

Strony